Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5358
Title: Struktura kapitału społeczno-kulturowego młodzieży akademickiej uczelni opolskich : studium socjologiczne
Authors: Zwarycz, Mariusz
Advisor: Barska, Anna
Keywords: studenci; Opole; socjologia; kapitał społeczny; kapitał kulturowy; akomodacja młodzieży
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Opole jako stutysięczne miasto, pełniące honory stolicy województwa i regionu zlokalizowanego w południowo-zachodniej Polsce w kategoriach jakości życia, posiadanych walorów oraz dynamiki rozwoju postrzegane jest przez swoich mieszkańców, gości oraz różnego rodzaju ekspertów ambiwalentnie. Położone na przecięciu dogodnych szlaków komunikacyjnych prowadzących osiowo przez region i dalej ku ościennym obszarom, kulturowo osadzone we wpływach tradycji zachodnio europejskiej, ulokowane niemalże w centrum regionu powinno być miastem o ambitnych planach, miastem kwitnącym. Taką zresztą metaforę przywoływały władze samorządowe planując akcje rozwoju miasta. Atutem wspomagającym założenia miało być duże nasycenie miasta substancją uczelni, przyciągających rokrocznie tysiące młodych osób. Młodzież ta wiążąc się na kilka lat swego życia z miastem, kształcąc się w nim, osadzała w jego przestrzeni wspomnienia, zgłaszała oczekiwania, nadzieje, lokowała plany. Grupa ta jest łatwa do zauważenia w bezpośredniej obserwacji socjosfery miasta, wypełniając je swoim potencjałem i dynamizmem, jak i w parametrach statystycznych różnego rodzaju. Jako zbiorowość wykształcona, wyposażona w określone kompetencje oraz otwarta na przyszłość stanowiła dobrą kategorię do czynionych założeń rozwojowych. Z kolei przywołane już po części położenie miasta, jego wielkość, charakter urbanistyki, tradycje wielokulturowe oraz choćby same potrzeby powinny w naturalny sposób sprzyjać koegzystencji z posiadanymi zasobami ludzkimi (tutaj najwyższą posiadaną próbę stanowią młodzi studenci) a przez taką zależność przekładać się na rozkwit miasta i regionu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5358
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zwarycz_Struktura_kapitalu_spoleczno_kulturowego.pdf7,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.