Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5399
Title: Problem aktualności eutyfroniki
Authors: Bloch, Paweł
Advisor: Czakon, Tomasz
Keywords: filozofia; eutyfronika
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Niniejsza rozprawa rozpatruje problem aktualności eutyfroniki w trzech rozdziałach. Przedmiotem pierwszego rozdziału są analizy z zakresu metodologii wykorzystywanej w pracy jak również prezentacja głównych założeń eutyfroniki w perspektywie jej aktualności. W pierwszej części przedstawiono także podstawowe pojęcia z zakresu omawianej koncepcji, poszerzając płaszczyznę rozważań o model strukturalny eutyfroniki. W rozdziale tym uwzględniono elementy historycznego rozwoju techniki jak również przeanalizowano takie pojęcia jak: tymiczno-froniczna strona człowieka i cywilizacji, etyka prostomyślności, poręczenie moralne, adaptacja człowieka do cywilizacji, recentywistyczne ujęcie aktualności. W drugim rozdziale dokonano zestawienia eutyfroniki wraz z różnorodnymi typami filozofii techniki. Odwołano się w nim do dzieł A. Tofflera, J. Fourasriego oraz L. Mumforda, gdyż koncepcja eutyfroniki systematycznie nawiązuje do rozważań tychże filozofów. Drugą część pracy rozszerzono także o myślicieli takich jak F. Fukuyama oraz M. Kaku w celu uściślenia badań nad koncepcją eutyfroniki w aspekcie współczesnej refleksji naukowej. Celem rozdziału jest ujęcie perspektywiczne eutyfroniki w odwołaniu do aktualnych zagadnień filozofii techniki. Przedmiotem trzeciego rozdziału jest szczegółowa analiza aktualności eutyfroniki przy szczególnym uwzględnieniu metodologii diagnostycznej, prognostycznej i aktualizacyjnej w kontekście rozważań nad etyką prostomyślności. W rozdziale tym podjęto się próby rozstrzygnięcia hipotezy, w myśl której eutyfronika jest aktualną koncepcją filozoficzną. Rozważania te zostały ponadto rozszerzone o hipotezy dodatkowe, głoszące, iż koncepcja eutyfroniki jest ważna dla współczesnej cywilizacji techniki, jak również, że eutyfronika powinna być nadal rozwijana wobec permanentnego rozwoju cywilizacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5399
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bloch_Problem_aktualnosci_eutyfroniki.pdf5,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.