Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/544
Tytuł: Komunikacja transnarodowa jako przyszłość komunikowania międzynarodowego?
Autor: Oniszczuk, Zbigniew
Słowa kluczowe: International Communication; Global Communication; Transnational Communication; National Communities; State Communities
Data wydania: 2017
Źródło: Political Preferences, (2017), nr 16, s. 5-16
Abstrakt: Processes of globalization, digitalization and convergence have radically transformed mass communication, opening new possibilities for communicating. These transformations have also shaped the traditional international communication, based on the model of transmission and domination of nation states. This caused a need for new approach to the meaning and issues of such communication, hence such expressions as: international communication or global communication appeared in Polish literature of Media studies. In the opinion of German researchers the most adequate term, which also reflects the essence of transformations in international communication is: transnational communication. This article aims to explain this term by identifying its denotation, fields and perspectives for studies and by outlining characteristic features of transnational communication.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/544
DOI: 10.6084/m9.figshare.5605606
ISSN: 2450-873X
2449-9064
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Oniszczuk_Komunikacja_transnarodowa_jako_przyszlosc_komunikowania_miedzynarodowego.pdf635,83 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons