Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5452
Title: Espacio de transformación : (meta)poesía de Jenaro Talens : entre teoría y práctica
Other Titles: Przestrzeń transformacji : (meta)poezja Jenaro Talensa – między teorią a praktyką
Authors: Śmiłek, Ewa
Advisor: Lyszczyna, Jacek
Keywords: Jenaro Talens; poezja; krytyka; interpretacja
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Rozprawa doktorska: Espacio de transformación. (Meta)poesía de Jenaro Talens: entre teoría y práctica. En torno a “El vuelo excede el ala” stanowi omówienie twórczości Jenaro Talensa zawartej w pierwszej antologii tego hiszpańskiego poety, przygotowanej przez samego twórcę, zatytułowanej El vuelo excede el ala. Jenaro Talens jest jednym z najwybitniejszych autorów hiszpańskiego pokolenia literackiego debiutującego na przełomie lat 60-tych i 70-tych. Jest on autorem ponad trzydziestu tomów poetyckich, licznych przekładów oraz ponad dwudziestu książek eseistycznych i teoretyczno-naukowych. Książka stanowi próbę odpowiedzenia na pytania czy Jenaro Talens jest metapoetą oraz dlaczego nie zgadza się on z opinią krytyków na temat metapoetyckiego charakteru swoich dzieł. W książce przedstawiony jest rozwój modus operandi hiszpańskiego pisarza, który czytelnik odkrywa wraz z analizą wierszy zawartych w tomiku El vuelo excede el ala. Analiza ta dokonana jest w oparciu o tekst o charakterze programowym, który stanowi wstęp do wyżej wymienionej antologii. Książka skierowana jest, w głównej mierze, do literaturoznawców zarówno zainteresowanych współczesną poezją hiszpańską jak i naukowców zajmujących się rozwojem literatury w ogóle. Wstęp pracy jest bowiem poświęcony konspektowi historycznoliterackiemu, chronologii pokoleniowej hiszpańskiej poezji powojennej oraz charakterystyce twórczości dwóch grup poetyckich: Generación de los 50 y Generación de los Novísimos.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5452
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smilek_Espacio_de_transformacion.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.