Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5464
Title: Treści polityczne w kulturze studenckiej PRL w opiniach warszawskich elit studenckich lat 80-tych
Authors: Kowalska, Alicja
Advisor: Wódz, Jacek
Keywords: antropologia kulturowa; antropologia społeczna; antropologia polityczna; środowisko akademickie lat 70-tych i 80-tych
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem niniejszej dysertacji jest zbadanie treści politycznych w opiniach przedstawicieli warszawskiej kultury studenckiej lat 80-tych. Oznacza to, że moją ambicją jest ukazanie specyfiki konkretnej grupy społecznej, ze szczególnym uwypukleniem jej kontekstu politycznego. Owa „rekonstrukcja historyczna”1, ze względu na złożoność problemu, wymagać będzie użycia zintegrowanych podejść teoretycznych. Z jednej strony jest to bowiem praca socjologiczna, gdyż dotyczy określonej części społeczeństwa, jaką tworzą studenci. Jest to również praca historyczna, ponieważ dotyczy okresu minionego, co w istotny sposób będzie rzutowało na wybrane przeze mnie metody badawcze. Ponadto, jest to opracowanie politologiczne, gdyż zwraca szczególna uwagę na kwestię polityki, mocno kształtującej ówczesny charakter badanej grupy. Wreszcie, jest to rozprawa kulturoznawcza, gdyż jak pisze Alfred Louis Kroeber „ kultura na mocy swojej definicji obejmuje społeczeństwo, a w każdym razie zakłada istnienie społeczeństwa jako warunek swojego istnienia. Kultura może istnieć tylko tam, gdzie istnieje społeczeństwo i odwrotne - każdemu ludzkiemu społeczeństwu towarzyszy kultura. "2 W związku z powyższym, aby najpełniej przedstawić badane zjawisko postanowiłam oprzeć analizy na podejściu naukowym, które łączy wszystkie powyższe aspekty dysertacji - podejściu antropologicznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5464
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalska_Tresci_polityczne_w_kulturze_studenckiej_PRL.pdf14,42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.