Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5473
Title: Między integracją a segregacją. : studium socjologiczne polskich migrantów w Wielkiej Brytanii na przykładzie Banbury
Authors: Latos-Nadstoga, Agnieszka
Advisor: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: Banbury; imigranci; Polacy; stosunki międzyetniczne; integracja; segregacja
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Migracja jest złożonym procesem społecznym, który jest przedmiotem licznych analiz badawczych. Prezentowane studium dotyczy procesu integracji i segregacji wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Jego celem jest wypełnienie luki w literaturze przedmiotu, gdyż do tej pory nie przeprowadzono jeszcze całościowej analizy socjologicznej zagadnienia integracji i segregacji wśród polskich migrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytanii. Dostępne opracowania mają charakter wyrywkowy, zazwyczaj dotyczą jednego albo dwóch wymiarów, często w oderwaniu od warunków społeczno-kulturowych migrantów. Integracja i segregacja jest zjawiskiem wielowymiarowym, jej wymiary wzajemnie przenikają się i są od siebie zależne1. Jest też procesem dwustronnym, wymaga adaptacji nie tylko ze strony migrantów, ale również społeczeństwa przyjmującego. Dlatego, aby jak najpełniej wyjaśnić zjawisko integracji i segregacji wśród polskich migrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytanii, w przeprowadzonych badaniach zastosowano ujęcie całościowe, z uwzględnieniem wszystkich wymiarów, w kontekście polityki państwa i warunków społeczno-kulturowych w jakich przebiegają.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5473
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Latos_Nadstoga_Miedzy_integracja_a_segregacja.pdf5,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.