Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5475
Title: Zaangażowanie obywatelskie słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku : aktywny udział w życiu politycznym a inne postawy społeczne słuchaczy : studium socjologiczne
Authors: Kubis, Maria
Advisor: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: uniwersytet trzeciego wieku; seniorzy; integracja; województwo śląskie
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Zaangażowanie obywatelskie i uniwersytet, pojęcia te - użyte w tytule niniejszej pracy - mają wiele wspólnego. Uniwersytet przygotowuje do życia społecznego, zawodowego, jest miejscem zdobywania wiedzy, ale też ścierania się poglądów na tematy społeczne, polityczne. To z jego szeregów bardzo często wywodzą się przyszli politycy, którym obywatele powierzają odpowiedzialność za państwo. Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest tutaj głównym przedmiotem niniejszego opracowania, stanowią osoby wiekowo w pełni dojrzałe, które pełniły już w swoim życiu odpowiedzialne stanowiska w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - jak na żadnym innym uniwersytecie - słuchacze konfrontują przekazywaną im wiedzę z nabytym przez dziesiątki lat swojego życia doświadczeniem. Jego uczestnicy byli naocznymi świadkami dokonujących się zmian ustrojowych, społecznych, obyczajowych, czego niejednokrotnie doświadczali bezpośrednio w swoich rodzinach. I co ważne - zmiany te nadal dokonują się i to w takim tempie, że uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaliczeni do osób starszych, czasami trudno za nimi podążają. I w tym względzie Uniwersytet Trzeciego Wieku wychodzi naprzeciw ludziom starszym w zrozumieniu tych zmian, a zarazem motywowaniu ich, aby nadal byli ich aktywnymi uczestnikami. Tyle daje im Uniwersytet Trzeciego Wieku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5475
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubis_Zaangazowanie_obywatelskie_sluchaczy.pdf6,46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.