Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5476
Title: Stosunki narodowościowe na Śląsku Cieszyńskim w latach 1945-1950
Authors: Pylypenko-Czepczor, Alicja
Advisor: Kaczmarek, Ryszard
Keywords: Śląsk Cieszyński; stosunki narodowościowe; osadnictwo
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Praca poświęcona została stosunkom narodowościowym na terenie polskiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1950. Celem pracy było ukazanie powojennej rzeczywistości na płaszczyźnie narodowościowej, a w szczególności problemu rozwiązania volkslisty, przeprowadzania wysiedleń ludności niemieckiej i osadnictwa repatriantów, przesiedleńców oraz reemigrantów, jak również sytuacji poszczególnych grup narodowościowych. Pozwolić to miało na odpowiedź na pytanie - jaka była sytuacja narodowościowa na Śląsku Cieszyńskim w pierwszych powojennych latach? Opracowanie to ma wypełnić istniejącą lukę badawczą występującą w badaniach dziejów Śląska Cieszyńskiego po II wojnie światowej w zakresie problematyki narodowościowej. Ramy chronologiczne opracowania obejmują okres od początku 1945 roku do końca lat 40. Cezura początkowa wyznaczona została wyzwalaniem ziemi śląskiej i przejęciem tego obszaru przez polskie władze. Wtedy też rozpoczął się proces rozwiązywania problemu, jaki stworzyła niemiecka polityka narodowościowa realizowana w okresie okupacji. Cezurą końcową pracy jest rok 1950. Wówczas to nastąpiła reforma administracyjna państwa, która wprowadziła zasadniczą reorganizację Śląska.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5476
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pylypenko_Czepczor_Stosunki_narodowosciowe_na_Slasku_Cieszynskim.pdf6,7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.