Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5482
Title: Presupozycja w ontologii P.F. Strawsona
Authors: Besler, Gabriela
Keywords: P.F. Strawson; presupozycja
Issue Date: 1997
Citation: Nowa Krytyka, 1997, nr 8, s. 163 - 171
Abstract: Niniejszy artykuł przedstawił trudności związane z określeniem znaczenia słowa ’presuponuje’, obecnego w dwóch ontologicznych książkach Strawsona. Pewne jest, że Strawson inne znaczenie nadał słowu ’presuponuje’ w »Introduction to the Logical Theory”, a inne w »Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics” oraz w „Analysis and Metaphysics. An Introduction to Philosophy”. Nie jest dla nas jasne, jakie znaczenie ma to słowo w dwóch ostatnich pozycjach. Dlatego, jako rezultat naszych badań, formułujemy nieprecyzyjną, ogólną definicję presupozycji (jako słowa z zakresu ontologii Strawsona): szukanie tego, co presuponowane jest szukaniem ukrytych założeń, którymi mogą być: albo typy pojęć, albo stwierdzenie mówiące o istnieniu obiektu, o którym mowa w zdaniu presuponującym. Ponadto sformułowaliśmy pewne sugestie co do związku presupozycji z metodą ontologii Strawsona. Nie potrafimy rozstrzygnąć, czy słowo ’presuponuje’ (obecne na kartach ontologicznych pozycji Strawsona) funkcjonuje w tej ontologii jako ściśle zdefiniowana kategoria czy też jako słowo potoczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5482
ISSN: 0867-647X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Besler_Presupozycja_w_ontologii_P_F_Strawsona.pdf540,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons