Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5485
Title: Vampirische Verführerinnen in Eichendorffs Lyrik
Authors: Nowara-Matusik, Nina
Keywords: Joseph von Eichendorff; Romantik; Vampirin; Lyrik; Die späte Hochzeit; Das kalte Liebchen
Issue Date: 2011
Publisher: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach/ Oberschlesisches Eichendorff-Kultur- und Begegnungszentrum in Lubowitz/
Citation: Rocznik Łubowicki, [T.] 9 (2011), s. 57-66
Abstract: Niniejszy artykuł stanowi próbę interpretacji porównawczej wierszy Das kalte Liebchen oraz Die späte Hochzeit Josepha von Eichendorffa. Obydwa wiersze łączy postać wampirzycy, na której skoncentrowany jest wywód. Dokładna analiza tekstów (tzw. ‘close reading’) stanowi punkt wyjścia do interpretacji feministycznej. Rozważania prowadzą do konkluzji, że wampirzyce przedstawione zostają przez poetę jako niebezpieczne uwodzicielki. Uosabiają one emancypującą się kobiecą zmysłowość, którą Eichendorff musi zdemonizować i potępić, aby ta mogła zaistnieć w jego patriarchalno- katolickim światopoglądzie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5485
ISSN: 1730-4873
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowara-Matusik_Vampirische_Verführerinnen_in_Eichendorffs_Lyrik.pdf381,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons