Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5489
Title: Śląsk jako pogranicze kulturowe - wpływ gwary na nauczanie i uczenie się języka niemieckiego
Authors: Filipkowska, Agnieszka
Advisor: Tambor, Jolanta
Keywords: Górny Śląsk; świadomość językowa; gwara śląska; język niemiecki; nauczanie; uczenie się; kultura
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Postanowiłam zbadać wpływ elementów niemieckich, o których wspomina U. Żydek-Bednarczuk, występujących w etnolekcie śląskim, na naukę (uczenie się i nauczanie) języka niemieckiego. Do badań wybrałam uczących się na poziomie A1 i A2. Wracam tym samym do czasów swojego dzieciństwa, gdy zaczynałam uczyć się języka niemieckiego i był on dla mnie językiem drugim (L2). Wówczas byłam jeszcze nieświadoma dosyć szerokiego już zasobu niemieckiego słownictwa, które tkwiło w mojej głowie, gdyż znałam je jako „ausdruki” w mowie śląskiej, którą się posługiwałam. Obecnie jako badaczka języka, mogę stwierdzić, iż chodziło o germanizmy znane mi z mowy górnośląskiej. Dziś wiem, że miały one decydujący wpływ na mój wybór języka niemieckiego jako obcego, a w toku dalszej edukacji przyczyniły się do obrania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Jednym z głównych czynników, na który w tej pracy staram się zwrócić uwagę, jest wpływ mowy górnośląskiej na przyswajanie niemieckiego słownictwa. Nie analizuję wszystkich poziomów systemów językowych śląszczyzny i języka niemieckiego, ale skupiam się na leksyce (podobieństwach i różnicach brzmieniowych, rodzajowych i częściowo derywacyjnych) i znaczeniach leksemów. W kontakcie językowym mogą one mieć pozytywny wpływ na komunikację, jednakże stanowią także przyczynę wielu błędów interferencyjnych. Kwintesencją tej pracy jest odpowiedź na pytanie, jak wygląda owa zależność i jakie błędy są najczęściej popełniane przez uczących się.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5489
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filipkowska_Slask_jako_pogranicze_kulturowe.pdf3,24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.