Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5521
Title: Możliwości interpretacyjne Polskiego atlasu etnograficznego i Atlas der deutschen Volkskunde - obrzędowość narodzinowa na Śląsku
Authors: Pieńczak, Agnieszka
Keywords: Polish Ethnographic Atlas; Atlas der Deutschen Volkskunde; interpretation; limitation; comparison; birth rituals
Issue Date: 2015
Publisher: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava Faculty of Arts Department of Ethnology and World Studies, Institute of Ethnology Slovak Academy of Sciences in Bratislava
Citation: „Ethnologia Europae Centralis”, t. 12 (2015), s. 160-178
Abstract: Artykuł dotyczy potencjalnych możliwości interpretacyjnych płynących z analizy dwóch środkowoeuropejskich atlasów etnograficznych – Polskiego Atlasu Etnograficznego i Atlas der deutschen Volkskunde. Obszar, jaki obejmują oba opracowania (od Renu po Wisłę) pozwala bowiem na ukazywanie zasięgów występowania różnorodnych zjawisk kulturowych w szerokim kontekście, pozwalającym na wysuwanie różnorodnych wniosków w oparciu o metodę etnogeograficzną. Bogactwo i różnorodność prezentowanych treści, jak i pewne ograniczenia metodologiczne i chronologiczne obu atlasów sprawiają jednak, iż możliwości porównawcze są niekiedy ograniczone. Celem autorki jest zwrócenie uwagi na to, czy i w jakim zakresie zauważa się potencjalne ograniczenia w korzystaniu i interpretowaniu danych źródłowych zebranych w różnych okresach, prezentowanych na kartach ADV i PAE (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska) – na przykładzie zagadnień związanych z izolacją położnicy w społeczności wiejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5521
ISSN: 1210-1109
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pienczak_Mozliwosci_interpretacyjne_Polskiego_Atlasu_Etnograficznego.pdf604,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.