Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5524
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNowak, Arkadiusz-
dc.contributor.authorKieś, Edmund-
dc.date.accessioned2018-07-24T06:41:15Z-
dc.date.available2018-07-24T06:41:15Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5524-
dc.description.abstractPorozumienia zbiorowe stanowią ważną instytucję zbiorowego prawa pracy. Są to różnego rodzaju akty zawierane przez przedstawicieli pracowników z pracodawcami, niekiedy z udziałem władz państwowych. Porozumienia zbiorowe w szerszym znaczeniu, jako porozumienia społeczne zawierane między władzami publicznymi a przedstawicielami pracowników, odegrały historyczną rolę w latach 80-tych XX wieku, określając podstawowe kierunki polityki społeczno-gospodarczej, również w kwestii warunków zatrudnienia. Porozumienia zbiorowe w węższym znaczeniu, jako oparte na ustawie porozumienia określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy, należą do źródeł prawa pracy i regulują istotne kwestie pracownicze, jak np. rozwiązywanie sporów zbiorowych czy zwolnienia grupowe. Do tej kategorii należą także porozumienia tzw. „kryzysowe”, uregulowane w art. 91, 231a 24727 k.p., które ograniczają uprawnienia pracownicze w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej pracodawcy. Porozumienia te stwarzają możliwość elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację pracodawcy. Regulacje dot. tych porozumień nie określają jednak działań osłonowych wobec pracowników. W związku z tym powinny być uzupełnione o przepisy określające środki ochrony pracowników na okres pogorszenia się ich warunków pracy i płacy, jak ma to miejsce w innych systemach prawnych Europy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Uniwersytet Śląskipl_PL
dc.subjectukłady zbiorowe pracypl_PL
dc.subjectprawo pracypl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titlePorozumienia zbiorowe pogarszające warunki świadczenia pracypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kies_Porozumienia_zbiorowe_pogarszajace_warunki.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.