Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5536
Title: Rodzina jako środowisko wychowawcze w świetle poglądów polskich filozofów spotkania
Authors: Wieczorek, Krzysztof
Keywords: spotkanie; wspólnota; wychowanie; rodzina; dojrzałość
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Citation: Family Forum 4, 2014, s. 29-52
Abstract: Spotkanie jako kategoria filozoficzna obejmuje wiele różnorodnych typów relacji i konfiguracji człowieka z człowiekiem. W Polsce w ostatnich 20 latach XX wieku i później rozwijało się prężnie środowisko filozofów, wnikliwie badających problematykę spotkań międzyludzkich w duchu syntezy fenomenologii z personalizmem. Polscy filozofowie spotkania doszli do kilku znaczących odkryć i ustaleń, odnoszących się do całościowo i ogólnie ujętego tematu spotkania. Artykuł podejmuje próbę aplikacji ogólnej problematyki filozoficznej, wypracowanej w tym nurcie, do rozważenia bardziej szczegółowego problemu. Zasadnicze pytanie brzmi: czy odkrycia polskiej filozofii spotkania mogą być użyteczne w zastosowaniu do zbadania relacji w środowisku rodzinnym pod kątem efektywności wypełniania przez rodzinę funkcji wychowawczej względem dzieci. Autor dowodzi, że niektóre rozstrzygnięcia filozoficzne rzeczywiście mają zastosowanie w tak określonym obszarze badawczym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5536
ISSN: 2084-1698
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Rodzina_jako_srodowisko_wychowawcze.pdf428,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons