Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5555
Title: Struktura mediów katolickich jako element systemu medialnego w Polsce po 1989 roku
Authors: Guzek, Damian
Advisor: Jachimowski, Marek
Keywords: kościół katolicki; media katolickie; teologia praktyczna; prawo kanoniczne; katolicka nauka społeczna; system medialny
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Motywów podjęcia tematyki struktury mediów katolickich w ramach systemu medialnego było kilka. Po pierwsze, autor dostrzegł, że Polska należy do nielicznej grupy krajów europejskich, w których media katolickie posiadają mocno utrwaloną pozycję społeczną. Większe znaczenie mediów katolickich widoczne jest tylko w systemie medialnym Malty oraz w Państwie Watykańskim. Wśród medioznawców brakuje jednak zgody na temat pozycji tych mediów w polskim systemie medialnym. Przytoczone przypadki „Gościa Niedzielnego”, Katolickiego Radia Podlasie oraz TV Trwam wskazują na określony potencjał strukturalny mediów katolickich. Pisząc rozprawę autor chciał wykazać, czy nurt myślenia systemowego prowadzi do konkretyzacji tego potencjału, czyli wskazania jakości mediów katolickich w całości mediów w Polsce. Potrzeba podjęcia tematyki miała również implikacje osobiste, związane z wykształceniem akademickim autora rozprawy. Wiedza zdobyta przez niego w toku studiów politologiczno-dziennikarskich oraz studiów teologicznych pozwoliła na wybór przedmiotu badań, który można było potraktować w sposób interdyscyplinarny, łącząc perspektywę medioznawczą z wybranymi wątkami z obszaru teologii praktycznej, katolickiej nauki społecznej oraz prawa kanonicznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5555
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guzek_Struktura_mediow_katolickich.pdf10,46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.