Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/556
Tytuł: O pochodzeniu narodów. Między prymordializmem a modernizmem
Autor: Migalski, Marek
Słowa kluczowe: Nation; Primordialism; Modernism; Ethnosymbolism
Data wydania: 2017
Źródło: Political Preferences, (2017), nr 15, s. 135-143
Abstrakt: The essay concerns issue of origin of the nations. Author presents discussion about when nations were „discovered”. The main topic is dedicated dispute between main scientific approaches represented by primordialism, modernism, ethnosymbolism and perenialism. Author presents all of them and in the conlusions takes a stand in this discussion as a moderate modernist, who accepts some ideas of ethnosymbolism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/556
DOI: 10.6084/m9.figshare.5263342
ISSN: 2450-873X
2449-9064
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Migalski_O_pochodzeniu_narodow.pdf413,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons