Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5577
Title: Konstruktionen der Identität in der Prosa von Werner Heiduczek
Other Titles: Konstrukcje tożsamości w prozie Wernera Heiduczka
Authors: Graca, Joanna
Advisor: Szewczyk, Grażyna Barbara
Keywords: Werner Heiduczek; proza; konstrukcje tożsamości
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W rozprawie niniejszej przedstawione zostały konstrukcje tożsamości w wybranych utworach prozatorskich Wernera Heiduczka. Wener Heiduczek jest pisarzem niemieckim urodzonym w Zabrzu w 1926 roku. W czasach NRD należał do grona pisarzy, których utwory publikowane były w dużych nakładach zarówno w kraju, jak i za granicą – również poza krajami demokracji ludowej. Po zjednoczeniu Niemiec Heiduczek powrócił na rynek wydawniczy swoją autobiografią (2005), kilkoma zbiorami esejów oraz wznowieniami swoich popularnych kiedyś utworów. Autorka pracy koncentruje się na zbadaniu uwarunkowań oraz przeżyć osobistych bohaterów omawianych utworów warunkujących konstrukcje ich tożsamości. W swoich rozważaniach autorka opiera się na najważniejszych, klasycznych już teoriach tożsamościowych XX wieku stworzonych przez Georga H. Meada, Erika H. Eriksona czy Jamesa Marcię, biorąc również pod uwagę nowsze badania w tej dziedzinie prowadzone m.in. przez Heinera Keuppa (patchworkowa koncepcja tożsamości). Tłem dla analizy wybranych utworów staje się omówiona w rozdziale drugim polityka literacka NRD wraz z pozycją pisarza w tym kraju, a także biografia Wernera Heiduczka (rozdział trzeci). Biografię uzupełnia przegląd artykułów z czołowego organu prasowego NRD „Neues Deutschland” z lat 1959-1989, w których pojawia się nazwisko Heiduczka w kontekście jego twórczości literackiej oraz aktywności w sferze społeczno-politycznej. Drugi biegun w rozważaniach o twórczości pisarza z Zabrza stanowi analiza jego autobiografii (rozdział dziewiąty). Ze względu na fakt, iż Werner Heiduczek jest pisarzem o śląskich korzeniach, autorka poszukuje w jego utworach śladów autobiograficznych oraz wszelkich przejawów jego związków z Górnym Śląskiem (rozdział ósmy). O tym, że związki te istnieją i są dla pisarza bardzo ważne świadczą również jego wypowiedzi pochodzące z wywiadu, który autorka pracy przeprowadziła podczas wizyty u pisarza w Lipsku w roku 2011. Transkrypcja wywiadu jest integralną częścią rozprawy. Rozprawa niniejsza jest pierwszym opracowaniem twórczości Wernera Heiduczka. Jest to również próba przybliżenia szerszemu gronu znawców, badaczy i miłośników literatury sylwetki autora, który jest od dziesięcioleci obecny na niemieckim rynku literackim, pozostaje natomiast zapomniany lub nawet niezauważony na ziemi, z której pochodzi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5577
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Graca_Konstruktionen_der_Identitat_in_der_Prosa.pdf2,14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.