Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5586
Title: Miasta znaczeń : wizerunki polskich miast oraz społeczna recepcja ich promocji
Authors: Wycisk, Aleksandra
Advisor: Szczepański, Marek S.
Keywords: miasta; Polska; socjologia; przestrzeń
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Przeprowadzone badania stanowiły próbę analizy narracji promocyjnej miast pod kątem możliwych przekształceń wątków kulturowych i ich konsekwencji. W oparciu o zgromadzony materiał należy wnioskować, iż praktyka zaciemniania i omijania niechcianych wątków oraz tworzenie promocyjnego symulakrum nie jest oceniana jako szkodliwe działanie dopóki nie przekracza granic etyki, estetyki oraz cierpliwości odbiorcy. Co więcej, można stwierdzić, że narracja promocyjna często funkcjonuje jako zaczyn dyskusji społecznej nad lokalną tożsamością. Sposób, w jaki sformułowane są dane wątki kulturowe w narracji promocyjnej nie jest obojętny dla odbiorców, którzy buntują się, gdy odnajdują niepokojące ich niekonsekwencje. Na podstawie zgromadzonych wyników nie można przeprowadzić generalizacji na wszystkie miejskie narracje promocyjne, ponieważ miasta różnią się wątkami kulturowymi, budowanymi na nich narracjami. Jednocześnie, do dalszych badań służyć mogą modele relacji między narracją promocyjną a wątkami kulturowymi - umożliwią one porównanie sposobów, w jaki miasta postępują w swoich narracjach. Stwarzają one również możliwości dla testowania poprawności w opisywaniu sposobów postępowania z wątkami kulturowymi oraz możliwości utworzenia spójnego narzędzia analitycznego dla analizy mechanizmów (re)interpretacji kulturowych w narracji promocyjnej. Znaczenia tworzą „niewidzialne miasto” : sieć, bez której miasto nie byłoby sobą (por. Calvino 2005). W znaczeniach można gmerać, można je kontynuować, można o nich zapomnieć. Sposoby, w jakie traktuje się miejskie znaczenia wiele mówią o tym, jak mocno uznaje się je za konstytutywne dla danego ośrodka; wiele też mówią o swoich nadawcach i odbiorcach. Styk miasta - wątków kulturowych - promocji i odbiorcy pozostaje interesującym polem badawczym do dalszej eksploracji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5586
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wycisk_Miasta_znaczen_wizerunki_polskich_miast.pdf9,09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.