Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/562
Tytuł: The fine structure of the midgut epithelium in Xerobiotus pseudohufelandi (Iharos, 1966) (Tardigrada, Eutardigrada, Macrobiotidae)
Autor: Rost-Roszkowska, Magdalena
Poprawa, Izabela
Hyra, Marta
Marek-Swędzioł, Monika
Kaczmarek, Łukasz
Słowa kluczowe: Midgut epithelium; Multivesicular bodies; Tardigrada
Data wydania: 2013
Źródło: Journal of Limnology, Vol. 72, iss. Supl. 1 (2013), s. 54-61
Abstrakt: The aims of our studies were to describe the ultrastructure of the midgut epithelial cells of the eutardigrade Xerobiotus pseudohufelandi and to determine if there are any differences in the ultrastructure of midgut epithelial cells between males and females. The analysis was performed with the use of the light and transmission electron microscopes. In X. pseudohufelandi the midgut epithelium is composed of digestive cells, but in the anterior portion of the midgut a group of cells with different ultrastructure has been observed. Histochemical staining showed the accumulation of reserve material in the cytoplasm of digestive cells. We suggest that some of them fulfil the role of regenerative cells (crescent-like cells, midgut stem cells), whereas others are differentiating cells which form new digestive cells. No differences in the ultrastructure of the midgut epithelium between males and females were distinguished except in the amount of multivesicular bodies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/562
DOI: 10.4081/jlimnol.2013.s1.e7
ISSN: 1129-5767
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rost_Roszkowska_The_fine_structure_of_the_midgut_epithelium_in_Xerobiotus_pseudohufelandi.pdf1,21 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons