Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/563
Tytuł: Preferowane wartości podstawowe a zachowania wyborcze w elekcji parlamentarnej 2015 roku
Autor: Turska-Kawa, Agnieszka
Słowa kluczowe: Basic Values; Electoral Behaviors; 2015 Parliamentary Election
Data wydania: 2016
Źródło: Political Preferences, (2016), nr 12, s.105-119
Abstrakt: The presented research is part of the pursuit of psychological determinants and factors differentiating between voting behaviors and ideological preferences of Polish voters. Many empirical studies prove the existence of significant relations between the values preferred by a person and the person’s behaviors, which also has its robust evidence in the area of studies on electoral behaviors. The aim of the article is to analyze the system of higher-order values (conceptualized by Shalom Schwartz) of the 2015 parliamentary election electorates and individuals with different ideological self-identifications. The obtained results point to several interesting issues, e.g. they show the weakest preference for strength ening oneself, common for all the electorates, and the most contrasting system of values represented by the voters of the Kukiz`15 group.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/563
DOI: 10.6084/m9.figshare.4128963
ISSN: 2450-873X
2449-9064
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Turska-Kawa_Preferowane_wartosci_podstawowe_a_zachowania_wyborcze.pdf594,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons