Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5805
Title: Przyczyny porażki wyborczej lewicy w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku - na przykładzie koalicji Zjednoczona Lewica oraz partii Razem
Authors: Tyrała, Marek
Keywords: social democracy; election; political rivalry
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, M. Guzy (red.), "Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989" (s. 95-109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The primary research question of the article is: What determined the results of the Polish left-wing parties in the Polish parliamentary election of 2015? Moreover, the article asks also: Did the electoral platform affect the results of the United Left Coalition and Razem? The aim of the author is to discuss the characteristics of the left-wing political parties and coalitions during the parliamentary election of 2015. To that end, the author analyzes the electoral platforms of the particular organizations. The article is interdisciplinary in nature, since it analyzes the issue from three distinct perspectives: political, sociological, and philosophical. In turn, the attempted answer to the research questions can give significant insight into the further research into the legitimization process of left-wing parties in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5805
ISBN: 9788322630129
9788322630136
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyrala_Przyczyny_porazki_wyborczej_lewicy_w_wyborach_parlamentarnych_w_Polsce.pdf360,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons