Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5841
Title: Wstęp
Authors: Sarna, Paweł
Sęk-Iwanek, Matylda
Keywords: przestrzeń słowa; przestrzeń obrazu; komunikacja wizualna; analiza dyskursu
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Sarna, M. Sęk-Iwanek (red.), "Dyskursy widzialności : słowa a obrazy" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Współczesność charakteryzuje zmiana polegająca na wszechobecności obrazu, który już dawno przestał być aktorem drugiego planu. Nie można zrozumieć ponowoczesnego􀁢świata, jeśli nie uwzględni się istotnej roli, jaką odgrywają w komunikacji, zdominowanej niegdyś przez słowo, elementy ikoniczne. Zdezaktualizowało się przekonanie, iż jedynie verbum􀁢wpływa na kształt rzeczywistości, bowiem to właśnie obraz najmocniej oddziałuje na nasze myślenie, służy pobudzaniu emocji i budowaniu pamięci. W cywilizacji pośpiechu prym wiodą komunikaty, które łączą różne przestrzenie semiotyczne, składają się z elementów wizualnych i werbalnych." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5841
ISBN: 9788380129863
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarna_Sek_Iwanek_Wstep.pdf307,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons