Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5915
Title: Polityczność regionalizmu górnośląskiego
Authors: Piechniczek, Ofka
Advisor: Wódz, Jacek
Keywords: regionalizm; Górny Śląsk; tożsamość społeczna
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Po niemal trzydziestu latach, jakie minęły od przemian ustrojowych w Polsce, zaintrygowana długoletnią obserwacją wysokiej temperatury dyskusji na temat zjawisk mających miejsce w regionie, autorka w swojej pracy doktorskiej podjęła się analizy zjawiska podejmowanego wciąż rzadko w rozprawach naukowych, istotnego dla analizy współczesnej rzeczywistości regionu, interesującego ze względu na aktualne wydarzenia, istotnego nie tylko w perspektywie ogólnopolskiej lecz także ogólnoeuropejskiej - politycznego charakteru górnośląskiej rzeczywistości. Niniejsza analizę otwiera zestaw pytań. Do jakiego obszaru pojęć zakwalifikować można regionalizm? Czy jako koncepcja wyrastająca z dążeń człowieka do umiłowania najbliższej ziemi jest pojęciem czysto społecznym? Czy uwznioślając znaczenie regionu jako podmiotu geograficzno-społecznego należy łączyć go ze sferą nauk przyrodniczych? Wreszcie – czy lub od którego momentu regionalizm staje się pojęciem politycznym?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5915
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechniczek_Politycznosc_regionalizmu_gornoslaskiego.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.