Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5933
Title: Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim
Authors: Wilk, Anna
Advisor: Ogiegło, Leszek
Keywords: nieruchomości; prawo polskie; immisje
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim. Przedmiotem analizy są m.in.: konstytucyjne i aksjologiczne podstawy tej ochrony, pojęcie sąsiedztwa nieruchomości i prawa sąsiedzkiego, pojęcie i rodzaje immisji, a także kryteria uznania poszczególnych oddziaływań na nieruchomości za immisje. Omówieniu podlegają również środki ochrony przed immisjami, wynikające zarówno z przepisów kodeksu cywilnego (jak np. roszczenia: negatoryjne, odszkodowawcze, o zapobieżenie szkodzie czy wstrzymanie budowy), ale także z przepisów szczególnych, takich jak ustawa o własności lokali, Prawo ochrony środowiska czy Prawo budowlane. W oparciu o dorobek doktryny i judykatury, Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o skuteczność ochrony własności nieruchomości przed immisjami w aktualnym stanie prawnym, a także formułuje wnioski de lege ferenda, mogące tę ochronę zwiększyć.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5933
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_Ochrona_wlasnosci_nieruchomosci.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.