Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5946
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzalbot, Magdalena-
dc.date.accessioned2018-08-29T12:05:23Z-
dc.date.available2018-08-29T12:05:23Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationK. Czerwinska et al., "Ekologia kulturowa : perspektywy i interpretacje" (S. 163-174). Katowice : Uniwersytet Śląskipl_PL
dc.identifier.isbn9788365579003-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5946-
dc.descriptionThe purpose of this article is to present which fields of museology, the cultural ecology can be applied and the extent to which this approach enables the development of the ecological understanding of a museum. The text brings closer museum activities in favor of balanced development that are inspired by the ecological approach as well as it highlights the potential of open-air museums and eco-museums in the scope of exemplifying the ecology of culture of the historical and contemporary local communities while at the same time discussing the benefits resulting from adherence to the principles of the eco concept, during the implementation of the projects of exhibitions and indicating solutions that enable the development of more open forms of a museum.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest pokazanie, w jakich obszarach muzealnictwa zastosowanie znajduje ekologia kulturowa i w jakim zakresie podejście to pozwala rozwijać ekologiczne rozumienie muzeum. Tekst przybliża inspirowane ekologicznym ujęciem działania muzealne na rzecz zrównoważonego rozwoju, przypomina o potencjale skansenów i ekomuzeów w zakresie obrazowania ekologii kultury dawnych i współczesnych społeczności lokalnych, omawia korzyści wynikające z przestrzegania zasad ekokoncepcji podczas realizacji projektów wystawienniczych oraz wskazuje ścieżki umożliwiające wypracowanie bardziej otwartej formuły muzeum.pl_PL
dc.description.sponsorshipUniwersytet Śląski w Katowicach, Project supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and co-financed by the Polish fund (FSS/2014/HEI/W/0075)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmuzeumpl_PL
dc.subjectmuseumpl_PL
dc.subjectskansenpl_PL
dc.subjectekomuzeumpl_PL
dc.subjectekologia muzeumpl_PL
dc.subjectrozwój zrównoważonypl_PL
dc.subjectopen-air museumpl_PL
dc.subjectecomuseumpl_PL
dc.subjectecology of museumpl_PL
dc.subjectsustainable developmentpl_PL
dc.titleW stronę ekologii muzeumpl_PL
dc.title.alternativeTowards the Ecology of Museumpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.description.referencesAdamczewski Jerzy 2003, Muzea skansenowskie jako źródło wiedzy o regionie, [w:] Ludzie i kultury. Tom 1, red. I. Bukowska-Floreńska, Wydawnictwo Muzeum Miejskie w Żorach, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie, Żory, s. 201-216. Czajkowski Jerzy 1984, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Krajowa Agencja Wydawnicza w Rzeszowie, Rzeszów-Sanok. Derouault Serge, Rigogne Anne-Hélène 2012, Une gestion responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque nationale de France, „La Lettre de l’OCIM”, Vol. 2012, No. 140, s. 10-15. Dudek Karolina 2012, W poszukiwaniu innej drogi (z Rossellą Ragazzi rozmawiała Karolina Dudek), „Muzealnictwo”, Vol. 2012, No. 53, s. 109-113. Kazior Barbara 2004, Ekomuzea – żywa interpretacja dziedzictwa, „Kropla- magazyn ekologiczny”, Vol. 18, No. 2, http://www.eko.org.pl/kropla/31/ekomuzea.html Latwiec Michał 2008, Działania Muzeum Pałac w Wilanowie dla zrównoważonego rozwoju, „Studia Ecelogiae et Bioethicae”, Vol.6, No. 6, s. 421-431. Morżoł Ilona 2006, UNESCO a Zrównoważony Rozwój, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ Raport GUS 2015, Kultura w 2014 roku, Warszawa, s. 119, www.stat.gov.pl Rovet Guillaume 2012, « Objets Ressourcés »: une expérience de valorisation et de réemploi des rebuts d’exposition, „La Lettre de l’OCIM” Vol. 2012, No. 140, s. 21-26. Internet Sources: www.earthcharter.org/discover/the-earth-charter www.ulicaekologiczna.pl/design/ekologiczne-muzeum/pl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalbot_W_strone_ekologii_muzeum.pdf754,17 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons