Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5988
Title: O zachwycie sztuką doświadczaną. Pomiędzy "sztucznym fiołkiem", zdumieniem a przeżyciem, nie tylko w edukacji
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: przeżywanie sztuki; zachwyt; sztuka w edukacji
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk (red.), "Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja" (S. 134-149). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Zachwyt to wyrażanie podziwu – podziwu wobec czegoś lub kogoś, wyrażenia poprzedzonego swoistym aktem olśnienia, owym czymś lub kimś, lub czymś, co ów ktoś uczynił. Olśnienie zaś jest nagłym odkryciem czegoś, czego się nie spodziewaliśmy, nawet wówczas, gdy tego szukaliśmy i oczekiwaliśmy. Pojawia się zatem zaskoczenie, a stąd już blisko do innego stanu – do zdziwienia." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5988
ISBN: 9788380126664
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_o_zachwycie_sztuka_doswiadczalna_pomiedzy.pdf999,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons