Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5990
Title: "Wiedza jako jedyna siła, która rzeczywiście działa i zmienia ludzkie życie" : wiedza, umiejętności i kompetencje Polaków wobec wymagań współczesności - na podstawie wyników Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych
Authors: Rzymełka-Frąckiewicz, Agata
Keywords: umiejętności Polaków; kompetencje Polaków; Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk (red.), "Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja" (S. 35-51). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wobec złożoności naszego współczesnego świata pojawia się pilna potrzeba wyłonienia kryteriów pozwalających określić stopień rozwoju oraz konstytutywne cechy danego typu społeczeństwa. Oczekuje się na opracowanie takich wskaźników, które można by wykorzystać nie tylko do charakterystyki sposobu życia członków nowoczesnego społeczeństwa XXI wieku, ale i do prognozowania, kształtowania, a tym samym dalszego doskonalenia2. W przeszłości najczęściej przywoływanym wskaźnikiem w porównaniach międzynarodowych wskazujących na rozwój i postęp współczesnych społeczeństw był czynnik czysto ekonomiczny (PKB). Obecnie w analizach coraz częściej eksponowane są wskaźniki łączące czynniki ekonomiczne z pozaekonomicznymi." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5990
ISBN: 9788380126664
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzymelka_Frackiewicz_wiedza_jako_jedyna_sila.pdf445,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons