Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5997
Title: Youth and New Media The Impact of Socio-Economic Status on the Use of New Media by Teenagers in Poland and Germany
Authors: Doktorowicz, Krystyna
Huth, Christoph
Latos, Anna
Keywords: media; status społeczno-ekonomiczny; młodzież; Niemcy; Polska; płeć
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Doktorowicz (red). Media społecznościowe : dialog w cyberprzestrzeni. T. 1. (S. 17-71). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem nowych mediów przez młodzież w dwóch porównywalnych miastach w Niemczech i Polsce. Autorzy koncentrują się na wpływie statusu społeczno-ekonomicznego na użytkowanie mediów i wprowadzają dwa jego typy: zdeterminowany i oparty na rozrywce. Ponadto dane są analizowane z uwzględnieniem różnic między dwoma krajami, dla danej płci, a także biorąc pod uwagę dodatkowe korelacje. W artykule zostały opisane trendy i nowe wzorce wykorzystania mediów. Ukazano obraz korzystania z mediów przez młodych ludzi, na który wpływ ma społeczno-ekonomiczny status rodziców, a także presja społeczna, aby pozostawać w kontakcie i stale być online.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5997
ISBN: 9788322630648
9788322630655
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Szk. Film.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorowicz_Youth_and_new_media_the_impact.pdf580,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons