Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6016
Title: In a Place of a Foreword
Authors: Gacki, Henryk
Keywords: Andrzej Lasota; matematyka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Gacki, J. Zwierzyńska (red.), "Mathematics like poetry : Andrzej Lasota 1932-2006" (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: In Place of a Foreword: Mathematics like poetry : Andrzej Lasota 1932-2006.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6016
ISBN: 9788380129580
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gacki_In_a_place_of_a_foreword.pdf317,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons