Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6020
Title: XIX Szkoła Terenowa Geologów Uniwersytetu Śląskiego. Wojcieszów 1–6 kwietnia 1999. Materiały konferencyjne
Authors: Krawczyński, Wojciech
Wrzołek, Tomasz
Keywords: geologia; Polska; paleontologia; mineralogia; sedymentologia; hydrogeologia
Issue Date: 1999
Publisher: Katedra Paleontologii i Stratygrafii Uniwersytetu Śląskiego, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach
Abstract: Materiały konferencyjne XIX Szkoły Terenowej Geologów Uniwersytetu Śląskiego zawierające streszczenia referatów
Description: Spis treści Andrzej Muszyński, Wstep do budowy geologicznej Gór Kaczawskich. 1; Eugeniusz Galuskin i Elżbieta Bukowska-Jania, Morfologia i geneza kalcytu kriogenicznego. 6; Edward Głuchowski, Leszek Marynowski i Franciszek Czechowski, O pigmentach kopalnych liliowców (Crinoidca). 12; Janusz Janeczek, Z badań nad lokalizacją geologicznego składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce. 14; Łukasz Karwowski i Roman Włodyka, Granaty tytanowe z sillu pikrytowego w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-Białej. 18; Janusz Kropka, Zmiany chemizmu wód podziemnych w nadmiernie eksploatowanym triasowym zbiorniku Gliwice. 21; Kazimiera Malik, O ichnologii, ichnosach, ichnoskamieniałościach i pseudoichnoskamieniałościach – z sedymentologicznego punktu widzenia. 27; Grzegorz Racki, Globalne zdarzenia w kredzie – klucz do interpretacji kryzysu późnodewońskiego? 30; Andrzej Różkowski, Systemy przepływu wód podziemnych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. 33; Jacek Różkowski i Sylwester Sadowski, Wybrane zagadnienia hydrologii krasowej Wyżyny Krakowskiej. 40; Mariusz Salamon, Liliowce dolnego wapienia muszlowego z Piekoszowa w Górach Świętokrzyskich. 47; Eligiusz Szełęg, Co jest powodem zmiennego składu chemicznego tytanitu? 49; Elena Yazykova, Cenomanian – Turonian (Upper Cretaceous) event (The brief literature review). 52
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6020
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krawczynski_XIX_Szkola_Terenowa_Geologow_Uniwersytetu_Slaskiego_1999.pdf15,44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons