Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6031
Title: Laudatio
Authors: Baron, Karol
Keywords: Andrzej Lasota; matematyka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Gacki, J. Zwierzyńska (red). "Mathematics like poetry : Andrzej Lasota 1932-2006" (S. 117-120). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Laudacja na cześć profesora Andrzeja Lasoty.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6031
ISBN: 9788380129580
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baron_Laudatio.pdf450,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons