Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6032
Title: Professor Andrzej Lasota, My Mentor and Friend
Authors: Gacki, Henryk
Keywords: Andrzej Lasota; biografia
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Gacki, J. Zwierzyńska (red). "Mathematics like poetry : Andrzej Lasota 1932-2006" (S. 136-138). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autor przedstawia postać Profesora Andrzeja Lasoty, jako wielkiego matematyka, swojego mistrza, a zarazem przyjaciela.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6032
ISBN: 9788380129580
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gacki_Professor_Andrzej_Lasota_my_mentor_and_friend.pdf510,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons