Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6033
Title: An Odd Couple
Authors: Ger, Roman
Keywords: Andrzej Lasota; biografia
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Gacki, J. Zwierzyńska (red). "Mathematics like poetry : Andrzej Lasota 1932-2006" (S. 139-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autor opisuje swoje bliskie kontakty z profesorem Andrzejem Lasotą oraz długie dyskusje matematyczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6033
ISBN: 9788380129580
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ger_An_Odd_Couple.pdf391,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons