Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6054
Title: Skazany na... marginalizację! Negatywne skutki odbywania kary pozbawienia wolności
Authors: Mandrysz, Witold
Keywords: marginalizacja; kara pozbawienia wolności
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Wódz, D. Nowalskiej-Kapuścik, G. Libora (red.), "Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych" (S. 159-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Najczęściej kojarzoną przez szerokie masy społeczne metodą resocjalizacji jest skazanie jednostki przestępczej prawomocnym wyrokiem sądu i osadzenie jej w zakładzie karnym. W rzeczywistości kara pozbawienia wolności jest jednym z kilku stosowanych sposobów reedukacji przestępców. Dla pełnienia zadań związanych z egzekwowaniem wyroków sądowych w kwestii wykonywania kary pozbawienia wolności powołana jest administracja penitencjarna. Omawiając negatywne skutki kary pozbawiania wolności możemy wskazać kilka wymiarów jak i poziomów, w ramach których osadzenie prowadzi do pojawienia się dysfunkcji, deprywacji czy zatarcia pewnych umiejętności społecznych czy kompetencji do realizowania określonych ról społecznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6054
ISBN: 9788380125865
9788380125872
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mandrysz_Skazany_na_marginalizacje.pdf371,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons