Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6058
Title: Homo sociologicus (literacki wizerunek socjologa)
Authors: Łęcki, Krzysztof
Keywords: socjolog; nauki społeczne; wizerunek literacki
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 34-43). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Trudno w krótkim szkicu skomentować wzajemne relacje i spory socjologii i literatury, próby takie pojawiają się zresztą okazjonalnie w fachowych periodykach socjologicznych (Sułkowski, 1999; Ćwikła, 2006). W kontekście niniejszego eseju ciekawe zdaje się raczej, że w czasach raczkowania socjologii Honoré de Balzac nazywał się doktorem nauk społecznych, zaś to, co znamy jako cykl powieściowy Komedia ludzka, miało pierwotnie nosić tytuł Studia społeczne (Łęcki, 1999c). Współcześnie, choć zdarza się to naprawdę rzadko, jakiś pisarz uważany bywa za socjologa, a i wtedy spotkać może się to z protestami (nie)zainteresowanego. Podam przykład sprzed ponad pół wieku: przypadek Paula Goodmana, powieściopisarza, dramatopisarza, poety i psychoterapeuty, znanego i uznanego krytyka społecznego. Otóż Goodman „pomówieniom”, że jest socjologiem, stanowczo zaprzeczył, a podczas wystąpienia w Experimental College w San Francisco State w 1964 roku powiedział, że nie może czytać publikacji socjologicznych, ponieważ to nauka bez życia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Goodman_pisarz). Co do czytania publikacji socjologicznych, to sami socjologowie wiedzą – choć naprawdę wiedzą to pewnie tylko niektórzy – jak wiele w odbiorze prac z zakresu nauk społecznych zależy od słabości „warsztatu pisarskiego” autora czy autorki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6058
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lecki_Homo_sociologicus.pdf451,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons