Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6074
Title: Walijska tożsamość narodowa a koncepcja niedokończonych tożsamości Jacka Wodza
Authors: Libor, Grzegorz
Keywords: Jacek Wódz; tożsamość narodowa
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 201-208). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zaproszenie do złożenia tekstu do Księgi Pamiątkowej prof. Jacka Wodza stanowi dla mnie ogromne wyróżnienie, pod skrzydła Profesora trafiłem bowiem jeszcze jako student Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ Katowicach, której był on wówczas dyrektorem. W ten sposób rozpoczęła się moja przygoda ze światem nauki, a Profesor został promotorem mojej pracy magisterskiej, a następnie doktorskiej, obronionej nie tak dawno, gdyż w 2013 roku. Jego podejście oraz osobowość, również jako kierownika Zakładu Socjologii, którego jestem obecnie pracownikiem, sprawiły, że owa przygoda nabrała rozpędu, ale także określonego kierunku, który stanowi istotny, a spoglądając na obecne wymogi habilitacyjne, również nieodzowny element tożsamości naukowca. Podobnie jak i inne typy tożsamości, także i ta kształtować może się jednak w zróżnicowanym tempie oraz ze zróżnicowanym natężeniem. Dla formowania się mojej osobistej tożsamości akademickiej kluczowe były pierwsze tygodnie i miesiące po obronie pracy doktorskiej, wówczas bowiem me myśli zaprzątało zasadniczo jedno pytanie „i co dalej?”. W uzyskaniu odpowiedzi na to nurtujące mnie pytanie ważną rolę odegrał ponownie nie kto inny, jak profesor Jacek Wódz. Wspólne rozmowy i dyskusje zaowocowały rozpoczęciem badań nad szeroko pojętą kwestią walijskości, rozwojem nie tylko społecznym, ale także politycznym współczesnej Walii. Ważnym elementem tych badań stały się także rozważania poświęcone walijskiej tożsamości narodowej. Jako że kwestie związane z szeroko pojętymi tożsamościami narodowymi znajdują również istotne miejsce w dorobku samego Jubilata, stąd też w ramach niniejszego artykułu podjąłem próbę wykorzystania do analizy przypadku tytułowej Walii jednej z zaproponowanych przez Profesora koncepcji, tj. teorii niedokończonych tożsamości narodowych, która zaprezentowana została w artykule pt. Tak zwane niedokończone tożsamości narodowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Krótki esej z antropologii polityki opublikowanym w książce pod redakcją E. Bogacz‑Wojtanowskiej, W. Gumuli i S. Rębisza Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata (2012). Choć w artykule tym analizie poddano wybrane kraje Europy Środkowej i Wschodniej, to przeprowadzony przez Jacka Wodza wywód zawiera tezy i uwagi, które mogą znaleźć wyraz i zastosowanie nie tylko w danym kręgu geograficznym, ale także poza nim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6074
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Libor_Walijska_tozsamosc_narodowa.pdf436,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons