Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6091
Title: “Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [Encyclopedia of Ecumenism in Poland (1964—2014)]” Eds. J. Budniak, Z. Glaeser, T. Kałużny, Z. Kijas. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kraków 2016, 560 pp. – recenzja
Authors: Budniak, Józef
Keywords: encyklopedia ekumenizmu w Polsce
Issue Date: 2016
Citation: "Ecumeny and Law" Vol. 4 (2016), s. 303-305.
Abstract: Recenzja książki “Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [Encyclopedia of Ecumenism in Poland (1964—2014)]” Eds. J. Budniak, Z. Glaeser, T. Kałużny, Z. Kijas. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kraków 2016, 560 pp.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6091
ISSN: 2353-4877
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_encyklioedia_ekumenizmu_w_Polsce.pdf236,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons