Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6145
Title: Wspomnienie. Stephen Walker (1944–2015)
Authors: Radziewicz-Winnicki, Andrzej
Keywords: Stephen Walker; brytyjscy socjologowie
Issue Date: 2016
Citation: Chowanna, T. 1 (2016), s. 359-365
Abstract: O tym, że Stephen Andrew Walker był chory (nadciśnienie, choroba naczyń wieńcowych), wiedziałem od dawna, ale tragiczna wiadomość o Jego odejściu w dniu 15 maja 2015 roku spowodowała u mnie prawdziwy wstrząs i niebywały smutek. Do ostatniej chwili pozostawał nadzwyczaj aktywny: uczestniczył w licznych spotkaniach, kongresach, seminariach i konferencjach naukowych. Przyjmował na siebie rozliczne obowiązki zarówno organiczne, przypisane nauczycielowi akademickiemu, jak i uzupełniające. Był wziętym brytyjskim uczonym. Jako emerytowany pracownik naukowy reprezentował Uniwersytet w Bari we Włoszech.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6145
ISSN: 0137-706X
2353-9682
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radziewicz_Winnicki_Wspomnienie.pdf281,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons