Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6147
Title: Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna : recenzja
Authors: Sulik, Monika
Keywords: Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: Chowanna, T. 1 (2016), s. 345-347
Abstract: Recenzja książki "Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna", pod redakcją Barbary Juraś-Krawczyk i Elżbiety Woźnickiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6147
ISSN: 0137-706X
2353-9682
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sulik_Jedzenie_jako_ sytuacja_edukacyjna_recenzja.pdf290,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons