Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6154
Title: Wstęp
Authors: Szadzińska, Ewa
Keywords: Chowanna; czasopismo pedagogiczne
Issue Date: 2016
Citation: Chowanna, T. 2 (2016), s. 15-16
Abstract: W dydaktyce ważne są poszukiwania badawcze skoncentrowane na kształtowaniu osobowości człowieka, aby potrafił on funkcjonować w świecie oraz podejmować działania służące jego zmianie. Badania dydaktyczne dotyczące skuteczności działania ukazują znaczenie czynników biologicznych i kulturowych w uczeniu się ludzi. Dotychczas potrzebną wiedzę czerpano z nauk pomocniczych psychologii, filozofii, socjologii; obecnie powstają nowe dyscypliny naukowe scalające wyniki badań. W tej sytuacji ważne jest rozpoznawanie nowych zagadnień dla działań dydaktycznych. W niniejszym tomie zatem rozpatrywano zagadnienie związku natury i kultury z perspektywy dydaktyki. Oznacza to odejście od przeciwstawiania natury kulturze, od traktowania ich w opozycjach: a) świat przyrody (istniejący niezależnie od człowieka) – świat kultury (wytworzony przez człowieka), b) czynniki wewnętrzne (genetyczne, wrodzone) – czynniki zewnętrzne (dzieła ludzkiej aktywności).[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6154
ISSN: 0137-706X
2353-9682
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szadzinska_Wstep.pdf279,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons