Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/621
Title: Korupcja, kleptokracja i służba zdrowia. Opinie pacjentów na temat korupcji w służbie zdrowia w Polsce. Komentarz
Authors: Szczepański, Marek S.
Keywords: Korupcja; Służba Zdrowia
Issue Date: 2010
Citation: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, (2010), vol. 7, nr 2, s. 209-210
Abstract: Materiał empiryczny, który stanowi podstawę komentowanego artykułu, został zgromadzony przy zastosowaniu ankiety złożonej z 9 pytań zamkniętych, w tym 4 pytań metryczki. Wyniki badań wskazują, że 98% badanych pacjentów szpitala w Łodzi nie spotkało się z nakłanianiem ze strony lekarza do wręczenie łapówki, a 52,3% uważa, że korupcja w służbie zdrowia stanowi bardzo mały problem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/621
ISSN: 1731-5530
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Korupcja.pdf310,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons