Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6236
Title: Słowo wstępne
Authors: Michalska-Suchanek, Mirosława
Lenart, Agnieszka
Keywords: literatura rosyjska; czasopisma
Issue Date: 2017
Citation: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 27 (2017), s. 7-8
Abstract: Słowo wstępne do: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze T. 27
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6236
ISSN: 0208-5038
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalska_Suchanek_Slowo_wstepne.pdf243,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons