Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/627
Tytuł: Wykorzystanie technologii informacyjnej w profilaktyce logopedycznej
Autor: Gruba, Joanna
Słowa kluczowe: Technologia informacyjna w pracy nauczyciela; Profilaktyka logopedyczna wspomagana komputerem
Data wydania: 2012
Źródło: K. Węsierska (red.), "Profilaktyka logopedyczna praktyce edukacyjnej. T. 1" (s. 122-130). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article discusses the use of information technology in speech and language therapy prevention. The author refers to documents discussing the use of information technology in the teacher’s work (including the work of speech therapists). Moreover, the advantages of using computer applications during the work with children displaying speech disorders were discussed, and selected computer programs assisting the therapy were presented. Also mentioned were crucial issues concerning ethical norms to be implemented while using information technology.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/627
ISBN: 978-83-226-2058-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gruba_Wykorzystanie_technologii_informacyjnej.pdf339,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons