Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6276
Title: „Homo inter pares”. Szkic z etyki ewolucyjnej. Wokół książki Jacka Lejmana „Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt” - recenzja
Authors: Szybowska, Antonina
Keywords: „Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt”; Jacek Lejman; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: Zoophilologica, Nr 2 (2016), s. 287-292
Abstract: "Czytanie kolejnych książek Lejmana od tego momentu stało się pewną oczywistością, nieodmiennie sprawiającą mi sporo satysfakcji, tym bardziej, że badacz ten konsekwentnie rozwija i pogłębia podjęty przez siebie temat. Tak jest zarówno w przypadku książki Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek – zwierzę2 (z 2008 roku), jak i prezentowanej tu Ewolucji moralności3, której chciałabym poświęcić nieco więcej uwagi, albowiem wyraźnie stanowi ona zwieńczenie wieloletnich dociekań tego interesującego filozofa, zaabsorbowanego przemianami ludzkich postaw wobec nie‑ ludzkiego, a jednak tak ściśle i głęboko związanego z nami świata przyrody ożywionej".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6276
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szybowska_Homo_inter_pares_szkic_z_etyki_ewolucyjnej.pdf307,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons