Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6285
Title: Śpiewy, trele i furkot skrzydeł. Recenzja książki: „Ptaki. Przeploty”. Red. Beata Mytych‑Forajter, Kalina Jaglarz. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”. Katowice 2015, 326 stron - recenzja
Authors: Wójtowicz-Zając, Agnieszka
Keywords: „Ptaki. Przeploty”; Beata Mytych‑Forajter; Kalina Jaglarz; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: Zoophilologica, Nr 2 (2016), s. 293-298
Abstract: "Ptaki. Przeploty to monografia zbiorowa, która ukazała się pod redakcją Beaty Mytych‑Forajter oraz Kaliny Jaglarz. Publikację podzielono na kilka rozdziałów (Atlas ptaków, Głosy, Loty, Krążenie, I po ptokach, Obiektywnie), oddając głos literaturoznawcom, językoznawcom, pisarzom, aktywistom, obserwatorom ptaków oraz ornitologom. Ptaki… pod wieloma względami przypominają wydaną wcześniej przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego monografię o wilkach – Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii (red. D. Wężowicz‑Ziółkowska, E. Wieczorkowska, K. Jaglarz. Katowice 2014)".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6285
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Zajac_Spiewy_trele_i_furkot_skrzydel_recenzja_ksiazki.pdf301,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons