Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6311
Title: Panu Andrzejowi Śnioszkowi odpowiedź na pytanie o styczność z zapomnianym dziś pisarzem Donatem Kirschem - też tarnogórzaninem i moim niemal rówieśnikiem
Authors: Piechota, Marek
Keywords: Donat Kirsch
Issue Date: 2017
Citation: "Śląskie Studia Polonistyczne" Nr 1 (2017), s. 355-368
Abstract: "Tak, zacznę chyba ot tak: właściwie mógłbym, a nawet powinienem, odpowiedzieć najuprzejmiej, najkrócej i w zgodzie z prawdą (a „Cóż to jest prawda?” – J 18,28), że nie mieliśmy chyba żadnej styczności, że nigdy w naszych Tarnowskich Górach nie spotkaliśmy się raczej, zatem nie mam Panu nic do powiedzenia i niczego z naszych ewentualnych spotkań chyba nie pamiętam. To ostatnie pospiesznie poczynione dopowiedzenie zadaje jednak kłam całemu wielokrotnie złożonemu zdaniu, bo coś niecoś poniekąd pamiętam, choć obawiam się, że wygeneruję tu więcej ostrożnych hipotez i nieśmiałych domysłów niż rzetelnych i autentycznych wspomnień. Otworzył Pan puszkę ze wspomnieniami wczesnego dzieciństwa. […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6311
ISSN: 2084-0772
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_panu_andrzejowi_snioszkowi_odpowiedz_na _pytanie.pdf412,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons