Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6324
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBiłas-Pleszak, Ewa-
dc.contributor.authorSujkowska-Sobisz, Katarzyna-
dc.contributor.authorWarchala, Jacek-
dc.date.accessioned2018-09-24T11:58:02Z-
dc.date.available2018-09-24T11:58:02Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationForum Lingwistyczne, Nr 3 (2016), s. 7-10pl_PL
dc.identifier.issn2449-9587-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6324-
dc.description.abstract"Językoznawstwo uprawiane współcześnie traci swój autonomiczny charakter, sięgając poza granice swojej domeny badawczej w kierunku dziedzin takich jak socjologia (z wieloma jej odmianami, np. socjologią emocji), psychologia (z analizą intencji i schematów wyobrażeniowych), neurologia (neurolingwistyka), teoria umysłu (kognitywistyka) czy informatyka (lingwistyka informatyczna). Współczesna lingwistyka przekracza granice paradygmatów i metod badawczych, ale także zmienia profil swoich badań na bardziej praktyczny, co należy rozumieć jako przesunięcie zainteresowań z terenu konstruowania teorii na teren praktyki mówienia, interpretacji pojedynczych realizacji języka w ramach już zidentyfikowanych lub ciągle na nowo rozpoznawanych dyskursów. Niniejszy numer „Forum Lingwistycznego” swoją różnorodnością, jak sądzimy, wpisuje się w tak właśnie rozumianą tendencję." (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectjęzykoznawstwopl_PL
dc.titleOd Redakcjipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilas-Pleszak_Od_redakcji.pdf263,43 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons