Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6330
Title: Językoznawcza i logopedyczna analiza syntetycznej metody wywoływania zębowej głoski zwarto-szczelinowej
Authors: Pluta-Wojciechowska, Danuta
Keywords: dyslalia; wywoływanie głosek; terapia logopedyczna; fonetyka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Forum Lingwistyczne, Nr 3 (2016), s. 75-85
Abstract: The author Danuta Pluta-Wojciechowska presents certain reflections on the methods of sound elicitation. She offers the linguistic analysis, as well as, the analysis from the point of view of speech therapy of the synthetic method of sound learning providing, at same time, the example of therapy where professionals dealt with case of dental affricative sound. In the following section of the text, the relevance of linguistic knowledge and the theory of speech therapy in the course of planning the providing speech treatment was stressed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6330
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pluta-Wojciechowska_Jezykoznawcza_i_logopedyczna_analiza_syntetycznej_metody.pdf335,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons