Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6338
Title: Mapa geomorfologiczna Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 1:50 000
Authors: Szypuła, Bartłomiej
Keywords: mapa geomorfologiczna; Górnośląski Okręg Przemysłowy
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Oryginalna mapa wykonana była na podstawie zdjęcia geomorfologicznego w latach 1955-1956 w Pracowni Geomorfologii i Hydrografii Instytutu Geografii PAN w Krakowie pod kierunkiem Mieczysława Klimaszewskiego. Skanowaniem i georeferencją oryginalnych materiałów kartograficznych oraz redakcją techniczną całości zajął się Bartłomiej Szypuła. Wektoryzację wykonał zespół studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego kierunku geografia specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne w ramach działań Studenckiego Koła Naukowego GIS w osobach: Dominika Bałdys, Agnieszka Barnaś, Wanda Drozdowska, Aleksandra Dziób, Monika Franek, Małgorzata Gernot, Mateusz Grajewski, Emilia Jendryczko, Piotr Kosz, Paweł Kryszczuk, Aleksandra Mandrys, Karolina Mysińska, Mateusz Wadas i Monika Wiekiera pod kierunkiem Bartłomieja Szypuły. Jako podkład wykorzystano cieniowanie na podstawie cyfrowego modelu terenu z projektu ISOK (GUGiK) zgeneralizowanego do rozdzielczości 20m x 20m. Mapę wykonano w jednostrefowym odwzorowaniu Gaussa-Krügera na elipsoidzie WGS-84 ze współrzędnymi siatki kilometrowej w układzie PUWG-1992.
Description: Możliwe jest skorzystanie z oryginalnych danych wektorowych uzyskanych przez wektoryzację materiałów archiwalnych. W tym celu należy skontaktować się z redaktorem mapy: bartlomiej.szypula@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6338
ISBN: 978-83-939308-1-4
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szypula_Mapa_geomorfologiczna_Gornoslaskiego_Okregu_Przemyslowego.pdf18,14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons