Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6417
Title: Tadeusz Sławek częściowo poznany
Authors: Roleder, Krystian
Keywords: Tadeusz Sławek; księga pamiątkowa
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 103-106). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Cóż obywatel uczelni wyższej pochodzący z obszaru tzw. nauk ścisłych (nie lubię tej nazwy, jak nie wiem co) może napisać panegirycznie o Nim, profesorze Tadeuszu Sławku z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, który jubileuszy nie lubi i gdyby tylko mógł, nie uczestniczyłby w żadnym. Cóż facet, myślący w zasadzie matematyczno‑ fizycznie i skąpy w wypowiadaniu oryginalnych słów czy też barwnych sentencji, może napisać o Uczonym i Jego osiągnięciach z zakresu literatury pięknej, poezji, filozofii – i w ogóle z szeroko pojętego obszaru nauk humanistycznych? Tę, w jakimś sensie miłą powinność zawodową, pozostawiam fachowcom i znawcom tego wszystkiego, czym do tej pory profesor Tadeusz Sławek zachwycił, czego dokonał, na co skierował uwagę akademickich poszukiwaczy tematów oryginalnych, tego, co badał i analizował, kim potrafił zafascynować, które z wartości życia uniwersyteckiego potrafił trafnie nazwać i, między innymi, w tekst misji naszego uniwersytetu włożyć[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6417
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roleder_Tadeusz_Slawek_czesciowo_poznany.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons